Biojäätmetega puutume kokku igal pool – nii kodus, tööl kui ka avalikus linnaruumis.

Pakume terviklahendusi nii neile, kes ise oma toidujäätmeid kompostida eelistavad ning neile, kes soovivad kasutada läbipaistvat ja uuenduslikku biojäätmete kogumissüsteemi. Selliselt aitame tagada biojäätmete maksimaalse kasutamise toidusüsteemis.

Sinu biojäätmed ei ole kasutu prügi, vaid see on väärtuslik ressurss, millest võib saada alguse uus toidutsükkel.

Töötame selle nimel, et toidujäätmete kogumine oleks mugav ning biojäätmed saaksid väärindatud keskkonnahoidlikult ja tõhusalt nii kodus kui ka käitlusjaamas.

TUTVU MEIE LAHENDUSTEGA SIIN

Me leidsime, et muutust, mida me soovime maailmas näha, peame me eelkõige ise oma tegevusega looma.

Intensiivpõllupidamise tagajärjel kahaneb muldade viljakus. ÜRO prognoosi kohaselt samas tempos jätkates pole meil 60 aasta pärast enam viljakat mulda. Samas on muutunud probleemiks biojäätmed. Nendes ei nähta tihti väärtust ja need satuvad üldprügisse või neid kokku kogudes ei kasutata nendes sisalduvat orgaanilise aine ressurssi maksimaalselt ära.

Praegused enimlevinud biojäätmete väärindamismeetodid- biogaasi tootmine ja kompostimine pole viljakuse tõstmiseks piisavad. Samuti pole kogumissüsteemid tarvilikul määral läbipaistvad ja mugavad ning edukat biojäätmete kasutuselevõttu takistab vähene teadlikkus biojäätmetest kui väärtuslikust orgaanilisest ressursist.

Haritava maa viljakuse drastiline kadu nõuab süsteemset orgaanika mulda viimist, kuna sünteetiliste väetiste kasutamine ei aita. Väärindades biojäätmeid parimal võimalikul moel, saame toitained viia tagasi sinna, kuhu nad kuuluvad – tagasi mulda ja toitaineringlusse.


Kombineerime loodusest inspireeritud lahendused kaasaegsete teadmiste ja tehnoloogiaga.

Arvestades oma lahenduste ülesehitamisel biojäätmete kogu elutsükliga, oleme katsetamise ja analüüsimise teel välja töötanud biojäätmete väärindamisahela.

Biojäätmete saatuse saab igaüks määrata juba tekkekohas- sorteerides või kohapeal kompostides on võimalik biojäätmetes sisalduvaid toitaineid uuesti kasutada.

Sellele aitavad kaasa nii praktilised oskused kui ka teadlikkus, et toidujäätmed jõuaksid kodusesse kompostrisse või õigesse konteinerisse. Selleks pakume erinevaid koduseid kompostimislahendusi ja tarvikuid ning oleme välja töötamas alternatiivset biojäätmete kogumis- ja väärindamisteenust, mis võimaldab puhtad biojäätmed kokku koguda ja neist väetist ja sööta toota.

Need lahendused aitavad biojäätmetes sisalduvat orgaanilist ainet ringlusse võtta ja kasutada mulla viljakuse parandamiseks kas aias või põllumajanduses.

nutriloop_väärindamisahel

Meie alternatiivsel väärindamismeetodil on mitmeid eeliseid tavalise tööstusliku kompostimise ees.

Tavakompostimisel on süsiniku ja toitainete kadu suur, samuti on see aeganõudev. Õigesti valitud mikroorganismidega fermenteerimine pakub siin suurepäraseid alternatiive, mis aitab toitained ja sobiva mikrofloora maksimaalselt säilitada.

Innovaatiliseks biojäätmete fermenteerimiseks oleme appi võtnud mikroorganismid ning vihmaussid, mis aitavad toitaineid biojäätmetes maksimumini säilitada.

Et meie tehnoloogia ei nõua komposti kuumutamist ning kinnises keskkonnas eraldub kasvuhoonegaase minimaalselt, on lõpptulemus väärtuslik, ohutu ja keskkonnasõbralik orgaanika, mida saab kasutada mulla viljakuse parandajana või edasi töödelda söödaks.


Oleme sotsiaalsed ettevõtjad, kelle missiooniks on luua väärtust keskkonnale, kogukonnale ja ühiskonnale.

NutriLoop tiim

Jah, siis liitu meie Teadlike Inimeste VIP meililistiga ja me teavitame sind
alati esimesena 
põnevatest, põrutavatest ja maailmamuutvatest lahendustest,
meie tiimi tegemistest ja koostöövõimalustest.

Peale meiliaadressi sisestamist saadame sulle kinnituskirja, kus sa saad tutvuda ja nõustuda meie Privaatsustingimustega.
Alles peale sinupoolset kinnitust lisame sinu meiliaadressi meie listi!